Налаштування обробки документів в бухгалтерії - АБ Система
 • Головна > Підтримка > Інструкції > Налаштування обробки документів в бухгалтерії
 • Налаштування обробки документів в бухгалтерії

  Цей режим дозволяє створювати та змінювати проводки і варіанти обробки первинних документів під особливості ваших бізнес процесів на підприємстві.

  Зміст

  Створення нового варіанту обробки
  Зміна варіанту обробки проводки
  Cтворення проводки
  Зміна проводки

  Створення нового варіанту обробки

  • Зайти Бухгалтерія / Настройка правил обробки документів в бухгалтерії;
  • у вікні Типи документів вибрати потрібний тип документа;
  • натиснути кнопку Додати;

  У вікні Визначення варіанту обробки документа ввести / вибрати потрібну інформацію:

  • Назва варіанту – назва нового варіанту обробки;
  • Активність – при встановленні галочки в цьому полі при фіксації документа в режимі Документи для обробки в бухгалтерії ця проводка підсвічуватиметься;
  • Встановити час операції – визначає порядок розміщення проводок в межах однієї дати;
  • В суму операції записати значення – потрібно вибрати з випадаючого списку поле, значення якого в Журналі операцій буде знаходитись в колонці Сума;
  • В коментар записати значення – потрібно вибрати з випадаючого списку поле, значення якого в Журналі операцій буде знаходитись в колонці Коментар;
  • і додати до коментаря рядок – інформація, записана в цьому полі, буде добавлена до рядка, що знаходиться в колонці Коментар Журналу операцій.
  • натиснути кнопку ОК для збереження.

  Для створення нового варіанту обробки по шаблону потрібно виконати наступні дії:

  • натиснути правою клавішею миші на варіант, з якого потрібно зробити шаблон;
  • – вибрати Додати по шаблону;
  • – у вікні Визначення варіанту обробки документа ввести потрібні зміни;
  • для збереження натиснути кнопку ОК.

  Зміна варіанту обробки проводки

  • Зайти Бухгалтерія / Настройка правил обробки документів в бухгалтерії;
  • у вікні Типи документів вибрати потрібний тип документу;
  • вибрати потрібний варіант з вікна Визначені варіанти обробки;
  • натиснути кнопку Змінити або F2;
  • внести потрібні зміни;
  • натиснути ОК для збереження змін.

  Cтворення проводки

  • Зайти Бухгалтерія / Настройка правил обробки документів в бухгалтерії;
  • у вікні Типи документів вибрати потрібний тип документа;
  • натиснути на стрілку, як показано на рисунку нижче;
  • вибрати потрібний варіант;

  • додати для табличної частини – проводки застосовуються до табличної частини документа;
  • додати для шапки документа – проводки застосовуються до шапки документа;
  • ввести / вибрати наступну інформацію:
  • Дебет – вказати рахунок для дебету або вибрати з плану рахунків;
  • Кредит – вказати рахунок для кредиту або вибрати з плану рахунків;
  • Сума –вказати поле, в якому зберігається загальна сума по документу;
  • % суми –ввести відсоток від загальної суми по документу;
  • Аналітика дебету – якщо по рахунку дебету ведеться аналітичний облік, вказати його об’єкти, вибравши з випадаючого списку;
  • Аналітика кредиту – якщо по рахунку кредиту ведеться аналітичний облік, вказати його об’єкти, вибравши з випадаючого списку;
  • використовувати умову створення проводки – умова, при якій проводка буде здійснюватись. Для активації цього поля потрібно поставити галочку.
  • створити проводку, якщо умова – вибрати з випадаючого списку умову і встановити виконується або не виконується;
  • Коментар – вказати коментар проводки.
  • натиснути ОК для збереження проводки.
  • якщо потрібно додати проводку по шаблону – виконати наступні дії:
  • натиснути правою клавішею миші по потрібній проводці,
  • вибрати Додати по шаблону;

  • у вікні ввести потрібні зміни;
  • натиснути ОК для збереження проводки.

  Зміна проводки

  • Зайти Бухгалтерія / Настройка правил обробки документів в бухгалтерії;
  • у вікні Типи документів вибрати потрібний тип документа;
  • натиснути на проводку, яку потрібно змінити;
  • натиснути кнопку Змінити або клавішу F2;
  • ввести потрібні зміни;
  • натиснути ОК для збереження змін.