Основні засоби - АБ Система
 • Головна > Програми для бізнесу > Додаткові модулі > Бухгалтерські > Основні засоби
 • Основні засоби

  Модуль «Основні засоби» – це інструмент для ведення повного обліку основних засобів підприємства.

  Опис

  Модуль дозволяє переглянути перелік основних засобів, їх первинну вартість, знос та залишкову вартість, що знаходяться на обліку у підприємства на обрану дату. Для кожного основного засобу можна налаштувати алгоритм розрахунку амортизації (прямолінійний, кумулятивний, зменшення залишкової вартості і т.д.), вказати термін експлуатації та ліквідаційну вартість. За допомогою нього, можна створити структуру категорій ОЗ та вести/зберігати дані про основні засоби, які експлуатуються підприємством в даний час та використовувалися в попередніх періодах.

  В системі можна створити первинні документи за всіма видами руху основних засобів та є можливість роздрукувати форми №ОЗ-1 та №ОЗ-6 згідно акту передачі ОЗ та інвентарної картки обліку ОЗ.

  Модуль забезпечує ведення документації щодо:

  • введення в експлуатацію, переміщення та списання основних засобів;
  • ведення інвентарних карток обліку основних засобів;
  • нарахування амортизації;
  • документування ремонту (реконструкції, модернізації).

  Переваги модуля:

  • облік ПДВ за основними засобами;
  • логічний ланцюжок дій в програмі;
  • легкість контролю відповідальних осіб за основним засобом;
  • автоматичний розрахунок та можливість змінювати дані вручну;
  • можливість друку та експорту документів;
  • збереження документів за весь період роботи в програмі.