Декларація з податку на прибуток за І квартал 2022 року - АБ Система
 • Головна > Підтримка > Консультації > Декларація з податку на прибуток за І квартал 2022 року
 • Декларація з податку на прибуток за І квартал 2022 року

  Хто подає декларацію з податку на прибуток за І квартал 2022 року?

  Декларацію з податку на прибуток подають платники, які зазначені у п. 133.1 ПКУ та які одночасно з цим зобов’язані подавати квартальну декларацію:

  • резиденти, і не тільки СГ, які перебувають на загальній системі оподаткування і відповідно є платниками податку на прибуток. Квартальний податковий період мають платники, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний період, перевищує 40 млн грн;
  • юридичні особи, утворені відповідно до законодавства інших країн (іноземні компанії) та мають місце ефективного управління на території України, за умови, що їхній річний дохід перевищує 40 млн грн;
  • юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України, за умови, що їхній річний дохід перевищує 40 млн грн;
  • нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України, та інші нерезиденти, на яких покладено обов’язок сплачувати податок на прибуток у порядку, встановленому розділом ІІІ ПКУ, за умови, що їхній річний дохід перевищує 40 млн грн.

  Звертаємо увагу, що всі перелічені суб’єкти, якщо вони утворені в І кварталі 2022 року, мають річний звітний період і тому квартальні декларації з податку на прибуток не подають (п. 137.5 ПКУ).

  Неприбуткові організації, які порушили умови пп. 133.4.1 і пп. 133.4.2 ПКУ, подають декларацію з податку на прибуток у строк, визначений для місячного звітного періоду (протягом 20 к. д. за останнім календарним днем звітного місяця), а також вони подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) до останнього дня місяця, в якому вчинено таке порушення. Відповідно у декларації з прибутку слід зазначити суму самостійно нарахованого ПЗ з податку на прибуток. Така неприбуткова організація вилучається з Реєстру та вважається платником податку на прибуток для потреб оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення. Це передбачено п. 133.4.3 ПКУ.

  Який граничний строк подання декларації за І квартал 2022 року?

  Платники податку на прибуток, у яких річний дохід від будь-якої діяльності перевищує 40 млн грн та які коригують фінрезультат на різниці, визначені ПКУ, звітують щоквартально за І квартал, півріччя, три квартали, рік.

  Відповідно до п. 49.18.2 ПКУ податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу (у тому числі в разі сплати квартальних авансових внесків) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

  Для декларації з податку на прибуток за І квартал 2022 року граничний строк подання настає 10 травня 2022 року. Податкове зобов’язання, визначене у декларації з податку на прибуток, сплачується протягом 10 к. д., наступних за останнім днем граничного строку для подання декларації (п. 57.1 ПКУ). Тож граничний термін сплати податку на прибуток за І квартал 2022 року — 20 травня 2022 року.

  Проте війна внесла свої корективи. Згідно з п. 69.1 підр. 10 розд. ХХ ПКУ у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, він звільняється від відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Це стосується, зокрема, дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 ПКУ.

  Куди подавати декларацію?

  Податкову декларацію платник податків подає за звітний період контролюючому органу, в якому перебуває на обліку за основним місцем. Зверніть увагу: у разі зміни податкової адреси, пов’язаної зі зміною адміністративного району, декларація подається і податок сплачується за попереднім місцем податкової адреси (неосновним місцем обліку) до закінчення поточного бюджетного року, а починаючи з 1 січня наступного року — за новою податковою адресою (основним місцем обліку) – підпункт 2 п. 10.13 Порядку №1588. Тобто платники, які змінили місцезнаходження у І кварталі 2022 року, подають квартальну декларацію за І квартал 2022 року та сплачують податок ще за старим місцезнаходженням. Так само вони будуть подавати декларацію і сплачувати податок за півріччя і три квартали 2022 року. А от річну декларацію за 2022 рік потрібно буде подавати вже за новим місцезнаходженням, тому що це станеться вже наступного, 2023 року.

  На жаль, для тих, хто був змушений евакуювати підприємство з територій, де відбувалися бойові дії, інших правил не встановили. Зрозуміло, що таким юрособам треба стати на облік в ДПС  за новим місцезнаходженням. А ось куди саме подавати декларацію і сплачувати податок, доведеться з’ясовувати у своїй податковій (можливі структурні зміни в ДПС через тимчасову окупацію певних територій та евакуацію органів ДПС та Держказначейства).

  За якою формою подавати декларацію?

  Наказом Мінфіну від 17.11.2021 р. № 601  було внесено зміни до форми декларації з податку на прибуток. Тільки  у рядку 10 заголовної частини щодо особливих відміток з’явився окремий рядок для інвестора зі значними інвестиціями та для цих же платників податку на прибуток додано два рядки в основному розділі декларації:

  • 03.1. Сума перевищення ціни, визначеної за принципом “витягнутої руки”, над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій платником податку – інвестором із значними інвестиціями;
  • 03.2. Сума перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом “витягнутої руки”, при здійсненні контрольованих операцій платником податку – інвестором із значними інвестиціями.
  • Відповідно змінився й зміст рядка 04. Тепер об’єкт оподаткування визнається за новою формулою: (рядок 02 + рядок 03 РІ + рядок 03.1 + рядок 03.2) (+, -).
  • Через появу нових рядків в основній частині декларації змінився й зміст додатку ВП. У нього також додані рядки 03.1 та 03.2 й викладено у новій редакції формулу рядка 04.

  Відповідно до п. 46.6 ПКУ оновлені форми податкової звітності повинні застосовуватися для звітування за період, наступний за періодом їх офіційного опублікування. Оскільки Наказ № 601 опубліковано 17.12.2021 р., то вперше за формою декларації зі змінами відповідно до Наказу №601 слід буде звітувати за І квартал 2022 року. Про це повідомили податківці у листі від 05.01.2022 р. №62/7/99-00-21-02-01-07.

  Станом на даний час вже є нові зміни до форми декларації згідно з Наказом від 10.02.2022 р. №58, який набрав чинності з 15 березня 2022 року (дня його офіційного опублікування в «Офіційному віснику України» №21/2022). Наказ №58 було затверджено для приведення декларації у відповідність до змін, внесених до ПКУ Законом №1914. Зокрема, до пункту 141.9 ПКУ, яким було передбачено особливості визначення загального мінімального податкового зобов’язання платників податку — власників, орендарів, користувачів на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

  Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання та заповнення додатку МПЗ має вперше здійснюватися за результатами звітного 2022 року, тож в декларації за І квартал 2022 року цього робити не потрібно.  Але оскільки Наказ №58 опубліковано у березні 2022 року, то вперше за оновленою формою декларації з податку на прибуток за Наказом №58 треба буде звітувати за ІІ квартал 2022 року.

  Якщо платник податку є виробником електричної енергії за “зеленим” тарифом

  Якщо в І кварталі 2022 року у нього виникли різниці, передбачені пунктом 58 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, він може їх відобразити у будь-яких рядках підрозділу «Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу XX Податкового кодексу України» розділу 4 «Інші різниці» додатка РІ до декларації. Йдеться про рядки, якими передбачено зменшення та збільшення фінансового результату до оподаткування і які не застосовуються платником податків для відображення інших різниць.

  Також слід буде проставити позначку (х) у спеціальному полі декларації (графа «Наявність доповнення») та зазначити коди використаних рядків додатка РІ до Декларації та посилання на відповідні норми Кодексу – «пункт 58 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України» у графі «Зміст доповнення». При цьому подавати інші доповнення до декларації з цієї підстави не потрібно.

  Поділитись: