Українська (ua)Русский (ru)
banner_02_ua
Як установити посадові оклади, аби заощадити кошти і не порушити закон
15 лютого 2017

Зміни до трудового законодавства, які вступили в дію в поточному році, викликають багато запитань у фінансових працівників підприємств. Перш за все це зумовлено значною різницею між мінімальним посадовим окладом працівника та мінімальною заробітною платою (далі – МЗП) (див. табл. 1).

Таблиця 1. Розміри мінімального посадового окладу та МЗП (грн.)

Показник

Яким нормативно-правовим актом установлено

Розмір, грн.

Примітка

Мінімальний посадовий оклад

Ст. 6 Закону від 24.03.95 р. №108/98-ВР «Про оплату праці» (далі – Закон № 108)

1600

Установлюється на рівні не меншому, ніж прожитковий мінімум (далі – ПМ) для працездатної особи станом на 1 січня календарного року

МЗП

Ст. 8 Закону від 21.12.16 р. №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (далі – Закон № 1801)

3200

Законом № 1801 не передбачено зміни розміру МЗП протягом 2017 року

Як застосовувати показники МЗП та мінімального посадового окладу в практичній діяльності підприємства та як вони впливають на фонд оплати праці (далі – ФОП), розглянемо нижче на прикладах.

Відрядна форма оплати праці: чи є в ній сенс?

Якщо раніше працівник отримував МЗП виходячи з норми виробітку або норми годин, то починаючи з 1 січня 2017 року бухгалтерам потрібно звертати увагу виключно на виконану норму годин. Так, згідно зі ст. 31 Закону № 108 зарплата працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчою за МЗП.

Як видно з табл. 1, посадовий оклад працівника може бути менший за МЗП, але не нижчий за ПМ для працездатних осіб (1 600 грн.). У такому випадку роботодавцю за умови повністю  відпрацьованої норми годин необхідно здійснити доплату до рівня МЗП (абзац третій ст. 31 Закону № 108).

Наприклад: посадовий оклад працівника становить 1 600 грн. У січні він відпрацював 159 год. (норма для січня 2017 року).

- Зарплата, нарахована працівнику за січень згідно  з окладом, становитиме 1 600 грн. (тобто повний посадовий оклад), адже він виконав норму годин на місяць. Оскільки зарплата працівника нижча за МЗП (3 200 грн.), йому необхідно здійснити доплату до МЗП у сумі 1 600 грн. (3 200 грн. –– 1 600 грн.).

За умов відрядної форми: Працівнику встановлено посадовий оклад (ставку) у розмірі 3 200 грн. за умови виробництва 100 одиниць продукції (далі – од.). За січень 2017 року працівник виготовив 90 од., відпрацювавши при цьому 159 год. (норма для січня 2017 року).

Обчислимо січневу зарплату працівника за окладом: 3 200 грн. : 100 од. х 90 од. = 2 880 грн.

Але працівник виконав місячну годинну норму праці, отже, його зарплата не може бути меншою, ніж МЗП. Тому працівнику треба доплатити до МЗП 320 грн. (3 200 грн. – 2 880 грн.).

Таким чином, якщо працівнику встановлено посадовий оклад на рівні МЗП або нижче, відрядна форма оплати праці повністю або частково нівелюється.

Доплата до МЗП

Як бачимо з наведених вище прикладів, роботодавець повинен забезпечити працівнику виплату МЗП за повністю відпрацьовану норму годин. Розмір доплати до МЗП визначається, як різниця між нарахованою зарплатою та МЗП. Якщо працівник працює на умовах неповного робочого дня (тижня), йому має бути нарахована зарплата в розмірі, не нижчому від МЗП, пропорційно до відпрацьованого часу (абзац п’ятий ст. 31 Закону № 108).

Ще один приклад: Працівнику встановлено посадовий оклад у розмірі 1 600 грн. За наказом по підприємству працівника прийнято на неповний робочий день (0,5 ставки). У січні він відпрацював 80 год. (половину місячної норми). Крім того, працівник отримує щомісячну доплату за виконання особливо важливої роботи в розмірі 20 % посадового окладу.

На підставі цих даних розрахуємо:

1) зарплату працівника за січень згідно з окладом: 1 600 грн. х 0,5 = 800 грн.;

2) доплату за виконання особливо важливої роботи: 1 600 грн. х 20 % = 320 грн.

Усього за січень нараховано 1 120 грн. (800 грн. + 320 грн.).

Відповідно до абзацу п’ятого ст. 31 Закону № 108 роботодавець повинен виплатити такому працівнику МЗП пропорційно до відпрацьованого часу, тому зарплата працівника не може бути нижчою, ніж половина МЗП:

3 200 грн. х 0,5 = 1 600 грн.

Обчислимо суму доплати до МЗП: 1 600 грн. – 1 120 грн. = 480 грн.

Водночас ст. 31 Закону № 108 установлено доплати, які не враховуються при забезпеченні мінімальних розмірів зарплати, зокрема:

• доплата за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я;

• доплата за роботу в нічний та надурочний час;

• доплата за роз’їзний характер робіт;

• премії до святкових і ювілейних дат.

До прикладу, якщо ви нараховуєте доплату за роботу в нічний час, вам необхідно визначити вартість години роботи (шляхом ділення посадового окладу на норму годин у місяці) та помножити її на кількість відпрацьованих годин уночі. Зрозуміло, що якщо посадовий оклад буде встановлений на рівні МЗП, то і доплата за нічні години буде більшою.

Посадовий оклад та індексація зарплати

Установлення посадових окладів працівникам має важливе значення і для індексації зарплати у 2017 році. Відповідно до проекту постанови КМУ від 13.07.16 р. № 4971 запланований індекс споживчих цін (далі – ІСЦ) у цьому році становитиме 8,1 %. Оскільки індексація зарплати має здійснюватися при перевищенні порогу інфляції (103 %), стає зрозумілим, що роботодавцям доведеться або підвищувати зарплату працівникам, або індексувати її.

Індексація зарплати проводиться згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078).

Якщо ж підприємство приймає рішення підвищити посадовий оклад працівнику, аби не індексувати зарплату, варто звернути увагу на суму посадового окладу. За умови, що він становить менше аніж МЗП, буде збільшуватись сума окладу, проте зменшиться сума обов’язкової доплати до МЗП (наприклад: оклад  - 1 800грн, а доплата  - 1 400грн.; оклад 2 000 грн., доплата – 1 200 грн.). У випадку, якщо оклад працівника встановлений на рівні МЗП, така доплата буде збільшувати ФОП (в тому числі ЄСВ).

Джерело: www.balance.ua